Centrum Informacji Senioralnej zaprasza

2018-06-29 11:00 Przed nami
Do rozpoczęcia zostało Dni Godzin Minut Sekund

Prezentacja interesującej oferty, konkurs „Aktywa Jesień Życia” oraz możliwość uzyskania dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta  – to wszystko w ramach Dnia Otwartego Centrum Informacji Senioralnej.

Ideą Centrum Informacji Senioralnej jest podniesienie komfortu życia osób starszych poprzez zapewnienie im kompleksowej, profesjonalnej informacji związanej z ich potrzebami.
To miejsce, gdzie najstarsi Chorzowianie oraz ich rodziny otrzymują szczegółowe informacje na temat realizowanej w mieście polityki senioralnej, działających w Chorzowie placówkach medycznych, opiekuńczych, oświatowych, punktach bezpłatnych porad prawnych, ofercie rekreacyjno-rehabilitacyjnej i edukacyjno-kulturalnej kierowanej do seniorów. Centrum Informacji Senioralnej służy także pomocą w załatwianiu spraw urzędowych oraz popularyzuje aktywizację seniorów.

– Naszą misją jest dotarcie do jak najszerszego grona seniorów – mówi Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta miasta ds. polityki zdrowotnej i aktywizacji społecznej. – Dlatego organizujemy Dzień Otwarty, podczas którego CIS oraz współpracujące z nim instytucje będą mogły zaprezentować przygotowaną dla nich ofertę.

W trakcie Dnia Otwartego będzie można uzyskać więcej informacji na temat konkursu „Aktywna Jesień Życia”, którego celem jest zaprezentowanie aktywności najstarszych mieszkańców naszego miasta. Konkurs  rozpocznie się 15 czerwca i potrwa do 5 października, gdzie podczas „Gali Programu Chorzów 60+” zostanie wyłoniony zwycięzca. Osoby zainteresowane mogą składać prace pisemne i plastyczne na w/w temat w siedzibie Centrum Informacji Senioralnej oraz w Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Floriańskiej 24a.

- Chcemy pokazać jak może wyglądać życie aktywnego seniora. Wiemy, że w naszym mieście takich osób jest wiele. - mówi Sekuła. - Myślę, że konkurs pomoże nam zmienić stereotypy dotyczące seniorów, którzy mylnie postrzegani są jako osoby niezaangażowane w życie społeczeństwa.

Dzień Otwarty odbędzie się w piątek, 29 czerwca w godzinach od 10 do 14 w siedzibie Centrum Centrum Informacji  Senioralnej  przy  ul.  Strzelców  Bytomskich  11.