Prezydent

2017-09-10 18:09 URZĄDPrezydent Miasta przyjmuje mieszkańców w wyznaczony czwartek miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu, w godzinach od 15.00 do 17.00. 

Kompetencje Prezydenta określa ustawa o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i inne właściwe przepisy prawa, a także Statut Miasta Chorzów.

W szczególności Prezydent:
    1) reprezentuje Miasto na zewnątrz, 
    2) działa jako organ wykonawczy Miasta, w tym m.in. zarządza gospodarką miejską, oraz:
            a) podejmuje decyzje o przygotowaniu projektu uchwały Rady oraz o przyjęciu projektu i skierowaniu go pod obrady Rady,
            b) podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia w sprawie wykonania uchwał Rady,
            c) podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym,
            d) podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia w zakresie wykonywania budżetu,
        3) działa jako organ administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
        4) kieruje Urzędem,
        5) działa jako organ reprezentujący Skarb Państwa wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,
        6) jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży, w skład których wchodzą:
        a) policja,
        b) straż pożarna,
        c) nadzór budowlany,
        d) inspekcja sanitarna.

Prezydent Miasta kieruje Urzędem przy pomocy branżowych Zastępców Prezydenta oraz Sekretarza Miasta

I Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00 – po uprzednim zgłoszeniu

I Zastępca Prezydenta nadzoruje:
1) Wydział Inwestycji Komunalnych,
2) Wydział Ochrony Środowiska,
3) Wydział Usług Komunalnych,
4) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
5) Straż Miejską,
6) Biuro Funduszy Zewnętrznych,
7) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

I Zastępca Prezydenta koordynuje w imieniu Prezydenta Miasta nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Zarządem Ulic i Mostów. Współpracę w sprawach gospodarki komunalnej z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Techniki Sanitarnej „Alba” Sp. z o.o., ADM „Serwis” Sp. z o.o., Tramwajami Śląskimi S.A., Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz dostawcami mediów na potrzeby Miasta, w imieniu Prezydenta podejmuje I Zastępca Prezydenta.

Zastępca Prezydenta upoważniony jest do podejmowania w imieniu Prezydenta decyzji dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym - w zakresie spraw prowadzonych przez nadzorowane wydziały.


 

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych przyjmuje mieszkańców w każdą środę w godzinach od 10.00 do 11.00 – po uprzednim zgłoszeniu

III Zastępca Prezydenta nadzoruje:
1) Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,
2) Wydział Geodezji ,
3) Wydział Zasobów Komunalnych,
4) Wydział Zdrowia,

5) Wydział Zarządzania Nieruchomościami

III Zastępca Prezydenta koordynuje w imieniu Prezydenta Miasta nadzór nad Zakładem Komunalnym „PGM” i SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich. Współpracę w sprawach gospodarki mieszkaniowej z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. podejmuje III Zastępca Prezydenta.

Zastępca Prezydenta Miasta jest upoważniony jest do podejmowania w imieniu Prezydenta decyzji dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym - w zakresie spraw prowadzonych przez nadzorowane wydziały.


Sekretarz Miasta przyjmuje mieszkańców w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00 – po uprzednim zgłoszeniu

Sekretarz nadzoruje:
1)    Wydział Informatyki,
2)    Wydział Obsługi Technicznej,
3)    Wydział Organizacyjny i Kadr,
4)    Wydział Spraw Obywatelskich,
5)    Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
6)    Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
7)    Biuro Zamówień Publicznych,
8)     Kancelarię Rady Miasta,
9)     Urząd Stanu Cywilnego,

10) Wydział Działalności Gospodarczej

Sekretarz Miasta upoważniony jest do podejmowania w imieniu Prezydenta decyzji dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym - w zakresie spraw prowadzonych przez nadzorowane wydziały.

Sekretarz Miasta działając jako kierownik urzędu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi:
a) podejmuje decyzje w indywidualnych sprawach pracowników Urzędu,
b) podejmuje decyzje z zakresu prawa pracy dotyczących pracowników Urzędu,


 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.